برگزاری کلاس آمادگی بارداری و زایمان طبیعی در فرهنگسرای امید خانواده

در این جلسه که در تاریخ۹۷/۴/۱۱ در محل فرهنگسرای امید خانواده برگزار گردید، سرکارخانم “منطقی” درباره آمادگی بارداری و زایمان طبیعی صحبت نمودند. روابط عمومی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

در این جلسه که در تاریخ۹۷/۴/۱۱ در محل فرهنگسرای امید خانواده برگزار گردید، سرکارخانم “منطقی” درباره آمادگی بارداری و زایمان طبیعی صحبت نمودند.
روابط عمومی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای