بازدید سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ،از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

دکتر نوید دانایی در این بازدید ضمن بررسی مراحل نهایی آماده سازی مرکز،از تمامی خیرین و دست اندرکاران موسسه راه آسمان به جهت به ثمررساندن این پروژه بزرگ مردمی،تقدیر و [...]

دکتر نوید دانایی در این بازدید ضمن بررسی مراحل نهایی آماده سازی مرکز،از تمامی خیرین و دست اندرکاران موسسه راه آسمان به جهت به ثمررساندن این پروژه بزرگ مردمی،تقدیر و تشکر نمودند.
لازم به ذکر است،مرکز پزشکی راه آسمان به عنوان یکی از پیشرفته ترین مراکز تشخیصی کشور ،در روز دوشنبه۴تیر ماه افتتاح می گردد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان