برگزاری جلسه آموزشی “کنترل استرس،افسردگی” در فرهنگسرای امید خانواده

جلسه آموزشی “کنترل استرس،افسردگی” دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ در فرهنگسرای امید خانواده با حضور مدرس محترم راه آسمان خانم قدیری برگزار گردید. روابط عمومی موسسه “راه [...]

جلسه آموزشی “کنترل استرس،افسردگی” دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ در فرهنگسرای امید خانواده با حضور مدرس محترم راه آسمان خانم قدیری برگزار گردید.

روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای