برگزاری پنجمین جلسه “مادر سالم، خانواده سالم” با موضوع راهکار مقابله با استرس و فرزند…

پنجمین جلسه” مادر سالم،خانواده سالم” با موضوع راهکار مقابله با استرس و فرزند پروری دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای امید خانواده با حضور مدرس محترم راه آسمان [...]

پنجمین جلسه” مادر سالم،خانواده سالم” با موضوع راهکار مقابله با استرس و فرزند پروری دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای امید خانواده با حضور مدرس محترم راه آسمان ،خانم بهاریان کارشناس بهداشت روان،برگزار گردید.
همچنین سرکار خانم اعتمادی مسئول کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” اهداف بزرگ راه آسمان را تشریح نمودند.
روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای