برگزاری چهارمین جلسه “مادر سالم، خانواده سالم” با موضوع تکنیکهای ارتباط خوب

در چهارمین جلسه “مادر سالم، خانواده سالم” که در تاریخ ۹۷/۳/۷ در فرهنگسرای امید خانواده تشکیل گردید، سرکار خانم “ قدیری” ( روانشناس) ابتدا به معرفی موسسه راه آسمان و [...]

در چهارمین جلسه “مادر سالم، خانواده سالم” که در تاریخ ۹۷/۳/۷ در فرهنگسرای امید خانواده تشکیل گردید، سرکار خانم “ قدیری” ( روانشناس) ابتدا به معرفی موسسه راه آسمان و سپس در رابطه با تکنیکهای ارتباط خوب آموزش های لازم را ارائه نمودند.
روابط عمومی موسسه “نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان