برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان، مدرسان و مربیان “راه آسمان”

با توجه به تدوین و تصویب برنامه های آموزشی سال ۹۷ در حوزه آموزش و پیشگیری، جلسه هماهنگی با حضور کلیه پزشکان، مدرسان و مربّیان تشکیل و ضمناً تشریح برنامه [...]

با توجه به تدوین و تصویب برنامه های آموزشی سال ۹۷ در حوزه آموزش و پیشگیری، جلسه هماهنگی با حضور کلیه پزشکان، مدرسان و مربّیان تشکیل و ضمناً تشریح برنامه ها و سازماندهی لازم جهت اجرای کامل برنامه های آموزشی نیز به عمل آمد.
روابط عمومی “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای