برگزاری جلسه هماهنگی با پزشکان، مدرسان و مربیان “راه آسمان”

با توجه به تدوین و تصویب برنامه های آموزشی سال ۹۷ در حوزه آموزش و پیشگیری، جلسه هماهنگی با حضور کلیه پزشکان، مدرسان و مربّیان تشکیل و ضمناً تشریح برنامه [...]

با توجه به تدوین و تصویب برنامه های آموزشی سال ۹۷ در حوزه آموزش و پیشگیری، جلسه هماهنگی با حضور کلیه پزشکان، مدرسان و مربّیان تشکیل و ضمناً تشریح برنامه ها و سازماندهی لازم جهت اجرای کامل برنامه های آموزشی نیز به عمل آمد.
روابط عمومی “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان