برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی موسسه “راه آسمان”

اولین جلسه کمیته پژوهشی موسسه “راه آسمان” با حضور اساتید و پژوهشگران استان، آقایان دکتر رشیدی پور، دکتر کوخایی، دکتر عسگری، دکتر قربانی، دکتر ورامینیان، دکتر شریعت و خانم دکتر [...]

اولین جلسه کمیته پژوهشی موسسه “راه آسمان” با حضور اساتید و پژوهشگران استان، آقایان دکتر رشیدی پور، دکتر کوخایی، دکتر عسگری، دکتر قربانی، دکتر ورامینیان، دکتر شریعت و خانم دکتر اقوامی تشکیل گردید و تصمیمات لازم جهت استراتژی ایجاد مرکز پژوهشهای فراگیر سرطان اتخاذ شد.
روابط عمومی”موسسه راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای