برگزاری اولین جلسه هیأت تحریریه “راه آسمان”

موسسه “راه آسمان” در راستای رسالت پیشگیری و مبارزه با سرطان در استان سمنان اقدام به برگزاری جلسه هیأت تحریریه “راه آسمان ” نمود. در این جلسه که با حضور [...]

موسسه “راه آسمان” در راستای رسالت پیشگیری و مبارزه با سرطان در استان سمنان اقدام به برگزاری جلسه هیأت تحریریه “راه آسمان ” نمود.
در این جلسه که با حضور اساتید محترم فعال در حوزه فرهنگ برگزار شد در رابطه با انتشار گاهنامه “راه آسمان” بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

“روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان