تقدیر از کارگران مرکز پزشکی هسته ای “راه آسمان”

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از کارگران زحمتکش مرکز پزشکی هسته ای “راه آسمان” تقدیر و تشکر بعمل آمد. روابط عمومی “راه آسمان”

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از کارگران زحمتکش مرکز پزشکی هسته ای “راه آسمان” تقدیر و تشکر بعمل آمد.
روابط عمومی “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان