بازدید آقایان جمعه ای، دکتر قدس و صیادجو از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان…

بازدید آقایان جمعه ای، دکتر قدس و صیادجو از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان (۹۷/۲/۱۱)

بازدید آقایان جمعه ای، دکتر قدس و صیادجو از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان (۹۷/۲/۱۱)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان