بازدید آقای مهندس خسروی مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی از موسسه “راه آسمان”

در این نشست، ضمن تبادل نظر با نماینده آستان قدس رضوی، آقای مهندس خسروی آمادگی همه جانبه خود را جهت تحقق اهداف عالی موسسه اعلام نمودند.

در این نشست، ضمن تبادل نظر با نماینده آستان قدس رضوی، آقای مهندس خسروی آمادگی همه جانبه خود را جهت تحقق اهداف عالی موسسه اعلام نمودند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان