حضور موسسه راه آسمان در اولین مجمع سلامت استان سمنان

به همت اعضای کمیته آموزش و پیشگیری، بروشورهای معرفی راه آسمان و پیشگیری از سرطان به عموم توزیع گردید. روابط عمومی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

به همت اعضای کمیته آموزش و پیشگیری، بروشورهای معرفی راه آسمان و پیشگیری از سرطان به عموم توزیع گردید.
روابط عمومی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان