بازدید دکتر شادنوش (رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان) و آقای صدیقی( مدیر عامل موسسه)از مرکز…

بازدید دکتر شادنوش (رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان) و آقای صدیقی( مدیر عامل موسسه) از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

بازدید دکتر شادنوش (رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان) و آقای صدیقی( مدیر عامل موسسه) از مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان