برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره موسسه “راه آسمان” در سال ۹۷

در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف موسسه راه آسمان در سال ۹۷ نیز تشریح و مورد بحث قرار گرفت. به گزارش روابط [...]

در این جلسه ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف موسسه راه آسمان در سال ۹۷ نیز تشریح و مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی “راه آسمان” از فروردین ماه تا اسفند ماه ۹۶ ، ۳۹ جلسه مستمر هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.
“روابط عمومی موسسه نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان