برگزاری نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان” با حضور تمامی اعضاء فعال در کمیته های تخصصی و واحدهای اجرایی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ برگزار گردید، در این نشست ضمن تشکیل [...]

نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان” با حضور تمامی اعضاء فعال در کمیته های تخصصی و واحدهای اجرایی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ برگزار گردید، در این نشست ضمن تشکیل کارگاه تشریح برنامه استراتژیهای “راه آسمان” و تعیین برنامه های عملیاتی موسسه در سال ۹۷ از همه اعضاء حاضر از جمله: اعضای محترم هیأت امناء، مدیران و دبیران کمیته های تخصصی، مسئولین واحدهای اجرایی و داوطلبین محترم به جهت یکسال تلاش خالصانه در جهت تحقق اهداف بلند “راه آسمان” تقدیر بعمل آمد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

فراخوان مهربانی