برگزاری نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان”

نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان” با حضور تمامی اعضاء فعال در کمیته های تخصصی و واحدهای اجرایی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ برگزار گردید، در این نشست ضمن تشکیل [...]

نشست پایانی موسسه نیکوکاران “راه آسمان” با حضور تمامی اعضاء فعال در کمیته های تخصصی و واحدهای اجرایی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ برگزار گردید، در این نشست ضمن تشکیل کارگاه تشریح برنامه استراتژیهای “راه آسمان” و تعیین برنامه های عملیاتی موسسه در سال ۹۷ از همه اعضاء حاضر از جمله: اعضای محترم هیأت امناء، مدیران و دبیران کمیته های تخصصی، مسئولین واحدهای اجرایی و داوطلبین محترم به جهت یکسال تلاش خالصانه در جهت تحقق اهداف بلند “راه آسمان” تقدیر بعمل آمد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان