اهدای درآمد حاصل از زمین زراعی مرحوم رحیم اسماعیلی عسکری به مرکز جامع مبارزه با…

یوسف اسماعیلی عسکری فرزند مرحوم رحیم اسماعیلی عسکری درآمد حاصل از زمین زراعی پدر بزرگوارشان را به مرکز جامع مبارزه با سرطان اهدا کردند. زمین زراعی مرحوم اسماعیلی عسکری واقع [...]

یوسف اسماعیلی عسکری فرزند مرحوم رحیم اسماعیلی عسکری درآمد حاصل از زمین زراعی پدر بزرگوارشان را به مرکز جامع مبارزه با سرطان اهدا کردند.
زمین زراعی مرحوم اسماعیلی عسکری واقع در دهستان میانکاله بهشهر قرار دارد.
با آرزوی توفیقات روزافزون برای این خانواده عزیز و شادی روح مرحوم رحیم اسماعیلی عسکری

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای