بهره مندی “۱۷۶۵”نفر از خدمات آموزش و پیشگیری “راه آسمان” طی ۵ ماه

دبیر کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” با اعلام این مطلب افزود: از مهرماه تا نیمه اسفند ۹۶ کارگاههای آموزش و پیشگیری در محل های مختلف انجام شد که بانوان [...]

دبیر کمیته آموزش و پیشگیری “راه آسمان” با اعلام این مطلب افزود: از مهرماه تا نیمه اسفند ۹۶ کارگاههای آموزش و پیشگیری در محل های مختلف انجام شد که بانوان حاضر در این کارگاه‌ها، آموزشهای لازم مربوط به سرطان سینه را دریافت کردند.

خانم اعتمادی عضو هیئت امنا و دبیر کمیته آموزش و پیشگیری با عنوان اینکه نیمی از آمار گفته شده مربوط به بانوان کارمند شاغل در ادارات دولتی و خصوصی و بانوان خانه‌دار بوده است افزود: با افزایش و ارتقاء کیفیت آموزش افراد قطعا جامعه ای آگاه و سالم تر خواهیم داشت .
شایان ذکر است تعداد ۱۷۶۵ نفر از کارگاه های آموزش بهره مند شده اند که ۳۰۰ نفر از این جمعیت را آقایان تشکیل داده اند و تعداد معاینه شدگان خانم ۲۰۰ نفر بوده است.

“روابط عمومی موسسه نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای