پرداخت کامل هزینه جراحی و بستری یکی از کودکان بیمار تحت پوشش موسسه

به لطف پروردگار و حمایت همیاران عزیز موسسه هزینه جراحی و بستری یکی از کودکان بیمار تحت پوشش موسسه پرداخت و حسام عزیز پس از یک هفته مرخص شد. سپاس [...]

به لطف پروردگار و حمایت همیاران عزیز موسسه هزینه جراحی و بستری یکی از کودکان بیمار تحت پوشش موسسه پرداخت و حسام عزیز پس از یک هفته مرخص شد.
سپاس از مهربانیتان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان