توزیع ۳۰ سبد کالا بین خانواده های مبتلا به سرطان

در راستای اهداف موسسه و تأمین نیازهای معیشتی خانواده های مبتلا به سرطان و محروم ۳۰ سبد کالا شامل مواد غذای ضروری بین مددجویان توزیع گردید .

در راستای اهداف موسسه و تأمین نیازهای معیشتی خانواده های مبتلا به سرطان و محروم ۳۰ سبد کالا شامل مواد غذای ضروری بین مددجویان توزیع گردید .

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان