کسب مقام سوم کشوری تیم دارت استان سمنان در مسابقات دارت کارکنان دولت

کسب مقام سوم کشوری تیم دارت استان سمنان در مسابقات دارت کارکنان دولت به سرپرستی و مربی گری “سرکار خانم اعتمادی” عضو هیئت امناء و دبیرکمیته آموزش و پیشگیری موسسه [...]

کسب مقام سوم کشوری تیم دارت استان سمنان در مسابقات دارت کارکنان دولت به سرپرستی و مربی گری “سرکار خانم اعتمادی” عضو هیئت امناء و دبیرکمیته آموزش و پیشگیری موسسه “راه آسمان”
این موفقیت ارزشمند را به ورزشکاران حامی “راه آسمان” تبریک عرض می نمائیم.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان