معاینه و آموزش خودآزمایی پرسنل شرکت کلران توسط گروه پزشکی راه آسمان

در راستای آموزش های پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی،در تاریخ ۹۶/۱۱/۸٫٫برای تعدادی از پرسنل شرکت کلران،معاینه سینه انجام و آموزش های لازم جهت خودازمایی و پیشگیری از سرطان سینه انجام [...]

در راستای آموزش های پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی،در تاریخ ۹۶/۱۱/۸٫٫برای تعدادی از پرسنل شرکت کلران،معاینه سینه انجام و آموزش های لازم جهت خودازمایی و پیشگیری از سرطان سینه انجام شد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان