حضور پروفسور رشیدی پور و مدیر عامل راه آسمان در انجمن توسعه مهدیشهر

حضور آقای پروفسور علی رشیدی پور عضو هیات امناء موسسه راه آسمان به اتفاق آقای احمد صدیقی مدیر عامل، در انجمن توسعه مهدیشهر جهت تشریح اهداف و برنامه های موسسه.

حضور آقای پروفسور علی رشیدی پور عضو هیات امناء موسسه راه آسمان به اتفاق آقای احمد صدیقی مدیر عامل، در انجمن توسعه مهدیشهر جهت تشریح اهداف و برنامه های موسسه.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان