پرداخت بخش از هزینه های درمانی کودک مبتلا به سرطان

در راستای فعالیت های موسسه “راه آسمان” بخشی از هزینه های درمانی کودک مبتلا به سرطان پرداخت گردید. به امید سلامتی همه بیماران عزیز

در راستای فعالیت های موسسه “راه آسمان” بخشی از هزینه های درمانی کودک مبتلا به سرطان پرداخت گردید. به امید سلامتی همه بیماران عزیز

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای