معاینه و آموزش خودآزمایی پرسنل شرکت بی تا توسط گروه پزشکی راه آسمان

در راستای آموزش های پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی،در تاریخ ۹۶/۹/۲۰..برای تعدادی از پرسنل شرکت بی تا،معاینه سینه انجام و آموزش های لازم جهت خودازمایی و پیشگیری از سرطان سینه [...]

در راستای آموزش های پیشگیری از سرطان و خودمراقبتی،در تاریخ ۹۶/۹/۲۰..برای تعدادی از پرسنل شرکت بی تا،معاینه سینه انجام و آموزش های لازم جهت خودازمایی و پیشگیری از سرطان سینه انجام شد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای