حضور مدیر عامل و عضو محترم هیات امنا راه آسمان در برنامه زنده رادیویی شبهای…

شبهای نقره ای که هر دوشنبه شب و جمعه شب از رادیو سمنان پخش می شود شب گذشته میزبان آقای صدیقی مدیرعامل موسسه نیکوکاران راه آسمان و جناب آقای نظری [...]

شبهای نقره ای که هر دوشنبه شب و جمعه شب از رادیو سمنان پخش می شود شب گذشته میزبان آقای صدیقی مدیرعامل موسسه نیکوکاران راه آسمان و جناب آقای نظری عضو هیات امنا و کمیته تبلیغات موسسه بود.

در این برنامه زنده مدیر عامل راه آسمان بر هدایت موقوفات واقفین بر وقف در امر سلامت به ویژه مبارزه با سرطان تاکید کردند تا ضمن ایجاد درآمد پایدار، باقیات الصالحات مستمر برای خیرین ایجاد گردد.
همچنین آقای حمید رضا نظری عضو هیات امنا موسسه ، با توجه به پیشینه بسیار درخشان مردم سمنان در امور خیر و وقف در زمینه های فرهنگی، همشهریان محترم را به وقف در زمینه سلامت و درمان مردم ترقیب و تشویق نمود. درپایان آقای صدیقی از همه مردم نیک اندیش و خیر استان برای همراهی در ایجاد و استمرار این بنای ماندگار دعوت کردند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای