ارسال کمکهای نقدی و غیر نقدی همیاران موسسه راه آسمان به مناطق زلزله زده غرب…

طی حرکتی انسان دوستانه در راستای همدلی ملی و حرکت خودجوش سراسری در کشور همیاران آسمانی نیز به کمک زلزله زدگان کرمانشاه شتافتند . همیاران موسسه راه آسمان با اهدای [...]

طی حرکتی انسان دوستانه در راستای همدلی ملی و حرکت خودجوش سراسری در کشور همیاران آسمانی نیز به کمک زلزله زدگان کرمانشاه شتافتند .
همیاران موسسه راه آسمان با اهدای یک نیسان موارد ضروری برای مناطق زلزله زده از قبیل : کنسرو, پوشک, لباس گرم, لباس کودک و همچنین مبالغ قابل توجهی وجه نقد و رساندن آن به رابط موسسه در کرمانشاه، همراه سیل خروشان همدلی ملی شدند و ثابت کردند که فقط کرمانشاه نلرزید بلکه قلب تمام ایرانیان و آسمانیان لرزید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای