توزیع گوشت تازه به ۷۲ خانواده تحت پوشش موسسه راه آسمان

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و به لطف ۲ همیار عزیز ۷۲ خانواده تحت پوشش “راه آسمان” گوشت قرمز دریافت می کنند. روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و به لطف ۲ همیار عزیز ۷۲ خانواده تحت پوشش “راه آسمان” گوشت قرمز دریافت می کنند.
روابط عمومی موسسه “راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان