ملاقات مدیران راه آسمان با مدیریت شرکت بی تا

در این دیدار صمیمانه ابتدا جناب آقای صدیقی مدیرعامل موسسه به تشریح اهداف بزرگ و برنامه های راه آسمان پرداختند و سپس آمادگی کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان جهت [...]

در این دیدار صمیمانه ابتدا جناب آقای صدیقی مدیرعامل موسسه به تشریح اهداف بزرگ و برنامه های راه آسمان پرداختند و سپس آمادگی کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان جهت آموزش بیش از ۴۰۰نفر از پرسنل شرکت بی تا اعلام شد.
همچنین آقای قربانی مدیریت و عضو هیات مدیره شرکت بی تا نیز در استقبال از موارد ذکر شده آمادگی شرکت بی تا را برای همکاری متقابل در این حرکت مهم و تعامل با راه آسمان اعلام نمودند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان