تشکیل مستمر کمیته پیشگیری از سرطان در دفتر مرکزی موسسه ” راه آسمان”

در این جلسه که با حضور اعضاء محترم کمیته پیشگیری تشکیل گردید اعضاء به بحث و بررسی و تبادل نظر درباره روشهای آموزش پیشگیری از سرطان و تهیه بسته های [...]

در این جلسه که با حضور اعضاء محترم کمیته پیشگیری تشکیل گردید اعضاء به بحث و بررسی و تبادل نظر درباره روشهای آموزش پیشگیری از سرطان و تهیه بسته های آموزشی و معرفی موسسه “راه آسمان” پرداختند. به گزارش روابط عمومی “راه آسمان” جلسه های کمیته پیشگیری با اعضاء فعال به طور منظم و مستمر در دفتر مرکزی موسسه برگزار می گردد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای