تشکیل جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور اعضاء و اساتید و صاحب نظران مدعو

در این جلسه با توجه به سند چشم انداز، ماموریت ها و اهداف کلان موسسه، در خصوص اهداف راهبردی بحث و بررسی کارشناسی صورت گرفت و با توجه به نظرات [...]

در این جلسه با توجه به سند چشم انداز، ماموریت ها و اهداف کلان موسسه، در خصوص اهداف راهبردی بحث و بررسی کارشناسی صورت گرفت و با توجه به نظرات اساتید و صاحبنظران در امور اجتماعی ضمن تحلیل عوامل درونی و بیرونی موسسه برخی از اهداف راهبردی تبیین شد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای