تشکیل کمیته فنی مهندسی با حضور اعضاء محترم در موسسه “راه آسمان”

کمیته فنی مهندسی با حضور کلیه اعضاء محترم آقایان پروفسورخیرالدین،دکتر سعدالدین،دکتر مهدوی، دکتر محمدیان ،مدیرعامل موسسه آقای صدیقی، آقای مهندس بهرامی و آقای مهندس افتخاریان در محل دفتر مرکزی موسسه [...]

کمیته فنی مهندسی با حضور کلیه اعضاء محترم آقایان پروفسورخیرالدین،دکتر سعدالدین،دکتر مهدوی، دکتر محمدیان ،مدیرعامل موسسه آقای صدیقی، آقای مهندس بهرامی و آقای مهندس افتخاریان در محل دفتر مرکزی موسسه تشکیل و در خصوص طرح جامع مرکز مبارزه با سرطان و تعیین نیازها و اولویت ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان