حضور اعضای فعال کمیته جذب مشارکتها در موسسه “راه آسمان”

دومین جلسه کمیته جذب مشارکتها با حضور آقایان صیادجو،پیرنیا، قزوینلو، رحیمیان، نظری،وفا، صدیقی، مداد و خانمها: نظری، پیوندی،اعتمادی در موسسه ” راه آسمان” برگزار گردید و پیشنهادهای جدید در خصوص [...]

دومین جلسه کمیته جذب مشارکتها با حضور آقایان صیادجو،پیرنیا، قزوینلو، رحیمیان، نظری،وفا، صدیقی، مداد و خانمها: نظری، پیوندی،اعتمادی در موسسه ” راه آسمان” برگزار گردید و پیشنهادهای جدید در خصوص فعالیت در مراسم مذهبی ایام محرم و چگونگی جذب همیار بیان شد و گزارش در زمینه فعالیتهای انجام شده در خصوص بخش صنعت نیز ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای