تشکیل جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه راه آسمان

در تاریخ ۹۶/۶/۲۳ جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه راه آسمان با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء در محل دفتر مرکزی موسسه تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای [...]

در تاریخ ۹۶/۶/۲۳ جلسه مجمع عمومی هیأت امناء موسسه راه آسمان با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضاء در محل دفتر مرکزی موسسه تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا آقای “دکتر فرهاد ملک” رئیس هیأت امناء، از حضور و حمایت همه اعضاء هیأت امناء و اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه تشکر نمودند.
در ادامه مدیرعامل موسسه آقای “احمد صدیقی” گزارش کاملی از عملکرد یکساله موسسه خدمت اعضاء هیأت امناء ارائه کردند.
از جمله فعالیت های صورت گرفته، تشکیل و سازماندهی کمیته های برنامه ریزی، جلب مشارکتها، تبلیغات و IT و دستاوردهای خوب آنها اشاره، سپس سند چشم انداز، رسالت و برنامه ریزی ها و اهداف کلان راه آسمان توسط مسئول کمیته برنامه ریزی آقای دکتر شریعت ارائه و به تصویب هیأت امناء رسید.
در ادامه گزارش عملکرد مالی و تراز منتهی به سال ۱۳۹۵، توسط بازرس موسسه آقای مهندس مجید محمدی نژاد ارائه و به تصویب رسید.
در انتها ارشادات و پیشنهادات اعضاء محترم هیأت امناء ارائه گردید.
در خاتمه آقای دکتر فرهاد ملک ضمن تشکر از همه اقدامات و حمایت های صورت گرفته، همراهی بیش از پیش همه اعضاء، همیاران و خیرین و عموم شهروندان را برای تحقق اهداف بزرگ راه آسمان ضروری دانسته و درخواست کردند.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای