حمایت تحصیلی موسسه راه آسمان از دانش آموزان محروم و با استعداد تحت پوشش

“حمایت تحصیلی موسسه راه آسمان از دانش آموزان محروم و با استعداد تحت پوشش” در راستای اهداف پیش رو موسسه ” راه آسمان ” پیگیری و حمایتهای تحصیلی از خانواده [...]

“حمایت تحصیلی موسسه راه آسمان از دانش آموزان محروم و با استعداد تحت پوشش”

در راستای اهداف پیش رو موسسه ” راه آسمان ” پیگیری و حمایتهای تحصیلی از خانواده های محروم و بیمار ادامه دارد …
خانواده های نیازمندی که علاوه بر نبود امکانات، دارای فرزندان با استعدادی می باشند.
مسعود با معدل ۱۸/۵ بدلیل از کارافتادگی پدر علاوه بر تحصیل ، کار می کند و خرج خانه را هم می دهد . هزینه های مدرسه، لباس فرم و … کلیه دانش آموزان تحت پوشش تأمین می گردد.
مهرتان جاوید

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای