پرداخت هزینه درمانی بیمار نیازمند

“پرداخت هزینه درمانی بیمار نیازمند” به لطف پروردگار و حمایتهای همه جانبه همیاران عزیز، در ادامه فعالیتهای نیکوکارانه موسسه راه آسمان، هزینه های درمانی بیمارستان، مددجویی نیازمند و آبرومند پرداخت [...]

“پرداخت هزینه درمانی بیمار نیازمند”

به لطف پروردگار و حمایتهای همه جانبه همیاران عزیز، در ادامه فعالیتهای نیکوکارانه موسسه راه آسمان، هزینه های درمانی بیمارستان، مددجویی نیازمند و آبرومند پرداخت گردید…
به امید سلامتی همه بیماران

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای