صعود گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به قله دماوند

راه آسمان بر فراز ایران گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، حامیان ورزشی موسسه راه آسمان، در تلاشی ارزشمند در شرایط بسیار سخت جوی، پرچم راه آسمان را بر فراز [...]

راه آسمان بر فراز ایران

گروه کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، حامیان ورزشی موسسه راه آسمان، در تلاشی ارزشمند در شرایط بسیار سخت جوی، پرچم راه آسمان را بر فراز ایران زمین، دماوند، به اهتزاز در آوردند.
ضمن سپاس از این کوهنوردان بزرگ، برایشان آرزوی موفقیت در صعود به بام اروپا ، البروس، در هفته آینده داریم.
همیشه برفراز، همیشه برقرار

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای