انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری بین شهرداری سمنان و موسسه راه آسمان

“انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری بین شهرداری سمنان و موسسه راه آسمان” در این تفاهم نامه به تشریک مساعی و بهره مندی از ظرفیتهای مردمی در ایجاد شهر سالم، [...]

“انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری بین شهرداری سمنان و موسسه راه آسمان”

در این تفاهم نامه به تشریک مساعی و بهره مندی از ظرفیتهای مردمی در ایجاد شهر سالم، شهروند سالم تاکید شده است.
همچنین در اختیار گذاشتن امکانات شهرداری از جمله فضاهای تبلیغات شهری جهت تحقق اهداف راه آسمان مورد موافقت قرار گرفت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان