نشست صمیمی و بازدید جمعی از هنرمندان پیشکسوت از راه آسمان

در این نشست اهداف و برنامه ها و فعالیتهای راه آسمان توسط صدیقی مدیر عامل موسسه تشرح گردید. ایشان حضور و حمایت هنرمندان را پشوانه ای گرانسنگ برای راه آسمان [...]

در این نشست اهداف و برنامه ها و فعالیتهای راه آسمان توسط صدیقی مدیر عامل موسسه تشرح گردید.
ایشان حضور و حمایت هنرمندان را پشوانه ای گرانسنگ برای راه آسمان دانستند.
هنرمندان ضمن تقدیر از برنامه های مردمی موسسه بویژه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، آمادگی خود را برای هر نوع همکاری همه جانبه جهت تحقق اهداف عالی موسسه ابراز داشتند.
همچنین برنامه ریزی برای فعالیت هنرمندان در کمیته ها و کارگروههای تخصصی مورد تاکید قرار گرفت.

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان