پیگیری و پرداخت هزینه های تحصیلی تعدادی از دانش آموزان محروم و سرطانی

در راستای اهداف آموزشی “راه آسمان”، و با توجه به پایان سال تحصیلی، هزینه های آموزشی خانواده های محروم و سرطانی اعم از هزینه سرویس، کتاب، بیمه و … پیگیری [...]

در راستای اهداف آموزشی “راه آسمان”، و با توجه به پایان سال تحصیلی، هزینه های آموزشی خانواده های محروم و سرطانی اعم از هزینه سرویس، کتاب، بیمه و … پیگیری و پرداخت می شود.
کودک شهرم آسوده باش حواس یک شهر به توست…
موسسه نیکوکاران راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان