پیگیری و پرداخت هزینه های تحصیلی تعدادی از دانش آموزان محروم و سرطانی

در راستای اهداف آموزشی “راه آسمان”، و با توجه به پایان سال تحصیلی، هزینه های آموزشی خانواده های محروم و سرطانی اعم از هزینه سرویس، کتاب، بیمه و … پیگیری [...]

در راستای اهداف آموزشی “راه آسمان”، و با توجه به پایان سال تحصیلی، هزینه های آموزشی خانواده های محروم و سرطانی اعم از هزینه سرویس، کتاب، بیمه و … پیگیری و پرداخت می شود.
کودک شهرم آسوده باش حواس یک شهر به توست…
موسسه نیکوکاران راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای