گزارش عملکرد ورزشی سال ۹۴

عملکرد موسسه در بخش ” ورزشی ” ۱٫ تهیه کارت سلامت و نام نویسی در باشگاه ورزشی برای نوجوانان مرکز ایتام و همچنین مستعد در خانواده های محروم ۲٫ تهیه [...]

عملکرد موسسه در بخش ” ورزشی ”
۱٫ تهیه کارت سلامت و نام نویسی در باشگاه ورزشی برای نوجوانان مرکز ایتام و همچنین مستعد در خانواده های محروم
۲٫ تهیه وسایل ورزشی برای نوجوانان مرکز ایتام
۳٫ بازگشایی و ارتقا سالن ورزشی مرکز ایتام و تهیه و نصب چند وسیله ورزشی در همان مکان
۴٫ ثبت نام در کلاس های آموزشی ورزشی نوجوانان محروم

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای