گزارش عملکرد درمانی سال ۹۴

عملکرد موسسه در بخش ” درمانی ” ۱- پیگیری درمانی و دارویی چند تن از مددجویان و پرداخت هزینه درمانی آنها از جمله تهیه دارو، هماهنگی جلسات فزیوتراپی، دندانپزشکی و [...]

عملکرد موسسه در بخش ” درمانی ”
۱- پیگیری درمانی و دارویی چند تن از مددجویان و پرداخت هزینه درمانی آنها از جمله تهیه دارو، هماهنگی جلسات فزیوتراپی، دندانپزشکی و …
۲- ارسال سبد کالا برای درمان سوء تغذیه چند خانم باردار هر بار به ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
۳- پیگیری درمانی بیمار و پرداخت هزینه های آزمایش و سونوی مغزی و ویزیت مددجویان بیمار و پیگیری تا حصول نتیجه
۴- تهیه عینک برای تعدادی از بچه های مرکز ایتام

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای