شرح عملکرد پوشاک ۳ ماهه سوم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

پوشاک ۱- اهدای لباس گرم به ۱۰ خانواده نیازمند ۲- اهدای کفش و کیف برای دانش آموزان نیازمند

پوشاک
۱- اهدای لباس گرم به ۱۰ خانواده نیازمند
۲- اهدای کفش و کیف برای دانش آموزان نیازمند

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای