شرح عملکرد پوشاک ۳ ماهه دوم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

پوشاک ۱- خرید لباس برای کودکی نیازمند(۸/۴/۹۵) ۲- اهدای لباس برای خانواده های نیازمند از طرف همیاری محترم ۳- اهدای لباس و کفش برای ۱۰ خانواده نیازمند ۴- ۴- اهدای [...]

پوشاک
۱- خرید لباس برای کودکی نیازمند(۸/۴/۹۵)
۲- اهدای لباس برای خانواده های نیازمند از طرف همیاری محترم
۳- اهدای لباس و کفش برای ۱۰ خانواده نیازمند
۴- ۴- اهدای لباس گرم به خانواده های نیازمند

موسسه نیکوکاران راه آسمان

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای