شرح عملکرد ورزشی ۳ ماهه سوم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

بخش ورزش ۱- پرداخت هزینه لباس ورزشی کودک مددجو که ارتقای سطح ورزشی داشته است(۱۰/۷/۹۵)

بخش ورزش
۱- پرداخت هزینه لباس ورزشی کودک مددجو که ارتقای سطح ورزشی داشته است(۱۰/۷/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان