شرح عملکرد ورزشی ۳ ماهه اول سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

ورزشی ۱٫ پیگیری باشگاه و بیمه و خرید لباس ورزش برای یک مددجو خردسال مستعد (۱۸/۲/۹۵) ۲٫ خرید کفش طبی برای یکی از مددجویان که از ناحیه پا دچار مشکل [...]

ورزشی
۱٫ پیگیری باشگاه و بیمه و خرید لباس ورزش برای یک مددجو خردسال مستعد (۱۸/۲/۹۵)
۲٫ خرید کفش طبی برای یکی از مددجویان که از ناحیه پا دچار مشکل شده (۲۰/۲/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای