شرح عملکرد درمانی ۳ ماهه سوم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

بخش درمان ۱- پرداخت ماهیانه به خانواده نیازمند جهت درمان (۴/۷/۹۵) ۲- پرداخت هزینه های درمانی به خانواده نیازمند (۱۱/۸/۹۵) ۳- پرداخت ماهیانه به خانواده نیازمند جهت دارو و درمان [...]

بخش درمان
۱- پرداخت ماهیانه به خانواده نیازمند جهت درمان (۴/۷/۹۵)
۲- پرداخت هزینه های درمانی به خانواده نیازمند (۱۱/۸/۹۵)
۳- پرداخت ماهیانه به خانواده نیازمند جهت دارو و درمان (۱۵/۹/۹۵)
۴- پرداخت کمک هزینه عمل جراحی به بیمار کلیوی (۱۵/۷/۹۵)
۵- پیگیری درمانی خانواده ای نیازمند جهت معافیت از پرداخت هزینه بیمارستان(۲۳/۹/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای