شرح عملکرد درمانی ۳ ماهه دوم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

بخش درمان ۱- تهیه دارو و وسایل پزشکی برای خانواده ای نیازمند(۱۲/۴/۹۵) ۲- ویزیت ۵ بیمار بصورت رایگان توسط پزشک محترم همیار ۳- خرید عینک برای یکی از مددجویان محصل(۲/۵/۹۵) [...]

بخش درمان
۱- تهیه دارو و وسایل پزشکی برای خانواده ای نیازمند(۱۲/۴/۹۵)
۲- ویزیت ۵ بیمار بصورت رایگان توسط پزشک محترم همیار
۳- خرید عینک برای یکی از مددجویان محصل(۲/۵/۹۵)
۴- عیادت بیمار و اهدای لباس نوزادی برای کودک متولد شده نیازمند
۵- پرداخت هزینه درمان کودکی نیازمند بابت شکستگی چانه
۶- پرداخت هزینه رفت و آمد به تهران و چک آپ قلب کودکی نیازمند
۷- پرداخت هزینه سونوی خانم باردار و مساعدت جهت تغذیه و داروهای تقویتی(۱۰/۶/۹۵)
۸- خرید تعدادی شیرخشک جهت نوزاد متولد شده در خانواده ای نیازمند
۹- ویزیت رایگان گفتار درمانی کودکی نیازمند از طرف کارشناس محترم همیار
۱۰- تهیه وسایل پزشکی جهت تسریع در امور پرستاری بیماری نیازمند
۱۱- پرداخت هزینه های درمان مددجویی نیازمند(۲۰/۵/۹۵)
۱۲- پرداخت هزینه های بیمارستان جهت مساعدت خانم باردار نیازمند (۱۸/۶/۹۵)
۱۳- تهیه خوراک و میوه جهت سوء تغذیه خانواده ای نیازمند(۳/۴/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای