شرح عملکرد درمانی ۳ ماهه اول سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

درمانی ۱- پیگیری درمانی و دارویی یکی از مددجویان (۲۶/۱/۹۵) ۲- تهیه عینک برای یکی از مددجویان (۲۷/۲/۹۵) ۳- توزیع بسته غذایی جهت بهبود سوء تغذیه خانم باردار شامل : [...]

درمانی
۱- پیگیری درمانی و دارویی یکی از مددجویان (۲۶/۱/۹۵)
۲- تهیه عینک برای یکی از مددجویان (۲۷/۲/۹۵)
۳- توزیع بسته غذایی جهت بهبود سوء تغذیه خانم باردار شامل : برنج ، گوشت، روغن ، حبوبات ، ماکارونی ، قند، عسل و … (۱۸/۲/۹۵)
۴- توزیع بسته غذایی جهت بهبود سوء تغذیه خانم باردار شامل : برنج ، گوشت، روغن ، حبوبات ، ماکارونی ، مغز ، عسل قند و … (۹/۳/۹۵)
۵- پیگیری هزینه دارو و درمان خانواده آبرومند(۱۰/۳/۹۵)
۶- ویزیت رایگان ۳ مددجو توسط پزشک همیار محترم

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای