شرح عملکرد آموزش ۳ ماهه چهارم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

گزارش بخشی از خدمات و فعالیتهای موسسه نیکوکاران راه آسمان در ۳ ماهه چهارم سال۱۳۹۵ بخش آموزش ۱- پرداخت هزینه تحصیل، سرویس، کتاب های آموزشی دانش آموزان مستعد و نیازمند [...]

گزارش بخشی از خدمات و فعالیتهای موسسه نیکوکاران راه آسمان در ۳ ماهه چهارم سال۱۳۹۵

بخش آموزش
۱- پرداخت هزینه تحصیل، سرویس، کتاب های آموزشی دانش آموزان مستعد و نیازمند و ایتام (دی، بهمن، اسفند)
۲- پرداخت هزینه تحصیل، سرویس و کتابهای آموزشی ۷ دانشجوی نیازمند
۳- پرداخت ماهانه هزینه سرویس دانش آموزان مدرسه حامی (دی ، بهمن، اسفند)
۴- خرید هدایایی برای دانش آموزان مستعد که ارتقای معدل داشته اند (۲۶/۱۲/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان