نشست دوستانه اعضای جمعیت امام علی با هیأت مدیره موسسه راه آسمان

نشست صمیمانه اعضای دانشجویی جمعیت امام علی استان سمنان با اعضای محترم هیأت مدیره موسسه راه آسمان در این نشست، آقای حسین اعتمادی “رئیس هیأت مدیره موسسه راه آسمان” ضمن [...]

نشست صمیمانه اعضای دانشجویی جمعیت امام علی استان سمنان با اعضای محترم هیأت مدیره موسسه راه آسمان
در این نشست، آقای حسین اعتمادی “رئیس هیأت مدیره موسسه راه آسمان” ضمن خوش آمدگویی به اعضای جمعیت امام علی از وجود افرادی جوان و فعال که با چشمی باز به مشکلات جامعه نگاه می کنند ابراز خرسندی نمودند و آقای احمد صدیقی “مدیرعامل موسسه راه آسمان” ضمن ابراز خرسندی از حضور جوانان در امور خیرخواهانه درباره فعالیتهای موسسه توضیحاتی را ارائه نمودند و ،همچنین دوستان عزیز جمعیت امام علی درباره فلسفه جمعیت و مشکلات جامعه نظراتی را بیان کردند و خواهان همکاری و تعامل بیشتر با موسسه راه آسمان شدند .

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای